Release note 2021.01.15

In deze release deden we een upgrade in functie van een betere gebruikservaring op vlak van budget export, het deelnemen aan projecten en het veranderen van de context van een taak. 

Budget export op account niveau 

Tot op heden kon de export van het budget enkel op plan niveau gebeuren. Gebruikers die veel plannen moeten beheren in Husky werden op manier verplicht om verschillende budget exports na elkaar uit te voeren, één per plan. We hebben het nu mogelijk gemaakt om een budget export op niveau van het volledige account te doen. Dat is zichtbaar vanaf het hoofdmenu onder BUDGET en de knop ‘Exporteren (xls)'. Het resultaat is een Excel-file met alle budgetdata voor alle plannen in het account.

Een extra wijziging is het ontkoppelen van de kolom voor de tags. Tot op heden stonden alle tags en tag groepen in één kolom. Dat gaf problemen wanneer gebruikers een filtering van de tags vanuit de excel wilden doen. Nu krijgt elke tag groep een aparte kolom.

Project deelnemers

In Husky is het al lang mogelijk om op kanalen en momenten naast een beheerder ook verschillende deelnemers toe te voegen. Op project niveau was dat nog niet mogelijk, daar kon je enkel een project eigenaar toewijzen. Voor gebruikers met veel projecten was het dan ook lastig om ‘hun’ projecten snel te filteren. Vanaf nu is het mogelijk om zowel een project eigenaar als project deelnemers toe te wijzen aan een project. De filter van de projecten toont dan meteen alle eigenaars en deelnemers zodat een precieze filtering mogelijk is.

Deze toevoeging heeft ook een effect op het gebruik van de discussies. De applicatie zet binnen een projectdiscussie nu automatisch alle project deelnemers klaar. Zonder het gebruik van het @-teken (verstuur naar iedereen) wordt de discussie alleen verstuurd naar eigenaars en deelnemers aan een project.

Context van een taak wijzigen

Uniek aan Husky is de context functie, die de relatie tussen een taak en een plaats in de planning weergeeft. Eenmaal die context was bepaald, was het tot op heden moeilijk om die context snel en gemakkelijk te veranderen. Nu staat in het zijvenster, na het klikken op een taak, een nieuwe functie ‘Wijzig context’ bij de beschreven context. In één popup kan je de taak aan een ander planningsitem toewijzen.

Laatste update: 17 januari 2024