Release note 2020.12.19

In deze release hebben we een ingrijpende wijziging in de navigatiestructuur uitgevoerd. Gebruikers vonden het verwarrend dat navigatie-items als 'Planning', 'Taken' of 'Budget' in 2 verschillende navigatiebalken voorkwamen in de applicatie: in een horizontale hoofdnavigatie op account niveau en in een verticale subnavigatie op planniveau. In deze release brengen we alles naar een horizontale navigatiestructuur. Daarnaast hebben we overbodige schermen geschrapt en navigatie-items verplaatst of herbenoemd in functie van een betere gebruikservaring. 

Nieuwe horizontale hoofdnavigatie 

Centraal in de sturing van de applicatie staat voortaan de horizontale hoofdnavigatie. Van links naar rechts staat die in voor het volgende:

 • het wisselen tussen accountniveau (toon data van alle plannen) en planniveau (toon data van één plan) - het vroegere scherm PLANNEN is verdwenen en is vervangen door deze dropdown functie - het schakelen tussen verschillende plannen verloopt nu veel sneller en gemakkelijker dan vroeger - het account herken je aan de benaming 'ACCOUNT' boven de naam 
 • een nieuw plan aanmaken en de toegang tot de gearchiveerde plannen is onderaan de dropdown beschikbaar
 • het tandwieltje met de planinstellingen is hetzelfde gebleven, maar de tag manager is verplaatst naar de accountinstellingen rechtsboven in de horizontale navigatie - tags zijn immers geldig over alle plannen heen, dus op accountniveau
 • op account niveau is PLANNING, TAKEN en BUDGET zichtbaar over alle plannen heen, op planniveau is PROJECTEN, PLANNING, TAKEN, BUDGET, RESULTATEN en NOTITIES beschikbaar - het switchen tussen planniveau en accountniveau (alle plannen samen) verloopt nu veel sneller en gemakkelijker dan vroeger
 • de zoekfunctie blijft beschikbaar op planniveau, in een volgende release zullen we de zoekfunctie ook beschikbaar stellen op accountniveau
 • via het plus-teken kan je snel een taak, een moment, een project aanmaken en een factuur toevoegen
 • de module TIMESHEETS (optionele module) is verdwenen als woord uit de hoofdnavigatie en vervangen door een klokje met 3 functies: maak een tijdsregistratie aan, toon alle tijdsregistraties en toon het timesheet dashboard - vroeger waren hier 2 à 3 kliks voor nodig, nu gebeurt dit in één klik
 • de notificaties zijn op dezelfde plaats blijven staan maar we hebben een uitgebreidere filter geplaatst zodat je nu ook bijvoorbeeld alleen de discussies kunt zien
 • de instellingen rechtsboven zijn hertekend en opgedeeld in persoonlijke instellingen en accountinstellingen - in de persoonlijke instellingen is niets veranderd, in de accountinstellingen zijn tags, templates en activiteitslog bijgekomen - onderaan de dropdown staan (net als vroeger) de link naar het help center en de logout functie

Deze functies zijn verplaatst 

 • LINKERKOLOM NAVIGATIE in een plan is verdeeld over horizontale hoofdnavigatie (Projecten, Planning, Taken, Budget, Resultaten & Notities), en over account instellingen rechtsboven in de horizontale hoofdnavigatie (Templates)
 • TAGS zijn verplaatst van de plan instellingen naar de account settings rechtsboven in de horizontale hoofdnavigatie
 • TIMESHEETS (optionele module) is verplaatst naar het klokje rechtsboven in de horizontale hoofdnavigatie
 • STRATEGIE is verplaatst naar de tab 'NOTITIES' in de horizontale hoofdnavigatie
 • TEMPLATES is verplaatst naar de account settings rechtsboven in de horizontale hoofdnavigatie
 • EXPORT naar PDF in de planning is iets naar onder verplaatst en maakt nu deel uit van de andere planning navigatie items 

Deze functies zijn verdwenen 

 • het scherm PLANNEN op accountniveau - het planoverzicht steekt nu onder de dropdown rechts naast het Husky-logo
 • het scherm DASHBOARDS op planniveau - we waren niet happy met het huidige plan-dashboard en overwegen een volledige hertekening van het dashboard
 • Timesheets (optionele module) zijn niet meer beschikbaar op plan niveau, enkel op account niveau

 

Laatste update: 17 januari 2024