Release note 2019.02.14 | Husky

Taak in juiste context

Iedere taak hangt ergens aan vast: een project, een kanaal, een moment, een kost, een KPI of een notitie. Wij noemen het de context.

Voortaan is het mogelijk om overal waar je een taak aanmaakt te beslissen waar je dat precies aan wil vastklikken. Vroeger moest je daarvoor eerst naar die context gaan en de taak daar in de zijbalk aanmaken. Heb je veel taken aan te maken, dan blijft dat sowieso de snelste manier.

Is duidelijk tot welk project de taak moet behoren, dan worden de verschillende onderdelen getoond — als die in gebruik zijn:

  • Communicatie
  • Budget
  • Resultaten
  • Notities

Bij Communicatie zie je eerst de Kanalen. Bestaan er al Momenten in die Kanalen, dan kan je die bereiken door op het pijltje te klikken op het einde van de rij.

Ook is het nu mogelijk om een bestaande taak te verplaatsen naar een andere context. Klik daarvoor op de taak zodat de zijbalk verschijnt. Rechtsboven heb je 3 puntjes die je toelaten om de taak te verplaatsen of te verwijderen.

Eerst projectgroepen aanmaken

Nog voor het aanmaken van je eerste project, kan je nu ook eerst projectgroepen aanmaken. Dan zit je nieuwe project meteen in de juiste groep.

Notificaties voor kanalen en momenten

Krijg je een kanaal of moment toegewezen als verantwoordelijke, dan krijg je daar zowel in de applicatie als via e-mail een melding van. Deze notificaties via e-mail kan je trouwens uitschakelen bij E-mailvoorkeuren bij Mijn profiel (te bereiken onder je naam rechtsboven).

Tot slot nog wat bug fixes (bij projectrapport als PDF) en stijlverbeteringen. De Duitse taalversie is eveneens geoptimaliseerd.


Volgende: nieuwe weergave op het takenoverzicht zodat de context meteen duidelijk is, en momenten dupliceren

Laatste update: 17 januari 2024