Release note 2018.12.03 | Husky

Momenten per maand in je zijbalk

Bekijk je de momenten van je kanaal in je zijbalk, dan worden die nu gegroepeerd per maand. Standaard zie je de huidige maand (of de maand die er het dichtst bij ligt als er in de huidige maand geen momenten zijn). Voeg je een moment toe aan het kanaal, dan zie je die maand.

Geef je een budget aan momenten, dan worden de totalen gemaakt per maand. Zijn er multichannel momenten mee gemoeid, dan worden die ook opgesplitst.

Je kan ook op het jaar klikken. Dan worden alle momenten van dat jaar opgelijst en zie je ook het jaarbudget voor dat kanaal. Start je boekjaar eveneens in januari, dan komt dat bedrag overeen met de automatische kost in Budget met de naam van het kanaal.

Moment toevoegen en bewerken

Wil je na het aanmaken van een communicatie-moment, meteen taken toevoegen, deelnemers koppelen aan het moment, extra context instellen, bestanden opladen of een discusie starten? Dat kan nu door te klikken op 'toevoegen en bewerken'. Het moment wordt meteen in de zijbalk geopend.

Taak toevoegen op startdatum

Als je een nieuw moment maakt, kan je meteen kiezen om een taak toe te voegen op de startdatum. Die taak krijgt dezelfde naam als het moment, maar wordt voorafgegaan door [moment]. Als je een eenvoudig moment (waar niet veel aparte taken mee gemoeid zijn) toevoegt, zoals het plaatsen van een update op social media, maak je met slechts één extra klik een taak aan. Je takenoverzicht klopt dan beter met je workload. 

Laatste taak van een moment afwerken = status moment wijzigen

Is het zover en kan je de laatste taak van een moment afwerken? Dan word je de vraag gesteld om de status van je moment te wijzigen naar Afgewerkt. Zo houd je de communicatiekalender actueel.

Multichannel momenten standaard

Vroeger vroeg het activeren van de mogelijkheid om één moment op meerdere kanalen te herhalen, een interventie van onze support-medewerkers. Multichannel momenten zorgen immers voor een extra laag complexiteit. Omdat we zien dat zowat iedereen er baat bij heeft, is deze feature nu standaard beschikbaar bij alle accounts.

Hoe voeg je een moment toe aan meerdere kanalen? In de zijbalk van het moment vind je onder Context ook 'Extra context'. Dat zorgt ervoor dat hetzelfde moment getoond wordt op meerdere kanalen. Gerelateerde taken, discussies en bestanden hangen allemaal aan hetzelfde moment.

Mogelijke toepassing: een nieuwsbrief via e-mail heeft het over verschillende productgroepen. Die nieuwsbrief behoort tot het kanaal 'E-mail' in het project 'Digital marketing'. Voor iedere productgroep bestaat er een project met daarbinnen telkens het kanaal 'Content marketing'. De nieuwsbrief wordt daar dan ook vertoond.

Het budget van een moment kan maar aan één project toegewezen worden, anders klopt de eindrekening niet. Bij een multichannel-moment is dat het kanaal/project waar je het aangemaakt hebt, de primaire context. 

Moment verplaatsen

De structuur van je projecten, kanalen en momenten veranderen? Behoud je historiek en verplaats momenten naar andere kanalen, zelfs in andere projecten en plannen.

Als je moment een 'extra context' heeft zoals bij multichannel-momenten, dan kan je de primaire context van je moment wisselen. Het kanaal waar het moment aangemaakt was, komt dan bij extra context. Wat je als extra context aangeduid had, is nu de primaire context. Dat is van belang voor budget, aangezien het budget van je moment maar van één project kan afgaan.

Jouw taken vs. alle taken

Een kleine aanpassing, met een groter gebruiksgemak tot gevolg. Als je de takenlijst bekijkt, focusten we tot nu toe altijd op 'jouw' taken. Je kon dan wel kiezen om de taken van anderen te zien, maar dat vroeg een extra klik.

Als je op alle taken van het plan klikt, zie je nog steeds eerst jouw taken, maar als je op het niveau van een project de taken bekijkt, worden alle taken getoond, ook die van je collega's. Je kan de taken in de gewenste volgorde slepen, of sorteren volgens naam, verantwoordelijke, datum, prioriteit of status.

Sneller bij gearchiveerde projecten

De mogelijkheid om gearchiveerde projecten te raadplegen zat wat verstopt bij de filteropties van de lijst met Projecten. Dat is nu rechtgezet. Sedert de vorige update is het trouwens zo dat je projecten eerst moet archiveren vooraleer je ze kan verwijderen.

Account niet langer geblokkeerd bij upgrade

Zoals je weet, kan je gebruikers op verschillende niveaus uitnodigen: account, plan of project. Een abonnement betaal je volgens het aantal gebruikers.

Door het uitnodigen van een extra gebruiker kon je boven je limiet uitkomen en moest je bijgevolg je account upgraden. Maar dat zorgde er ook voor dat je dan niet verder kon werken tot die upgrade achter de rug was.

Nu gaat het andersom. Je moet eerst de upgrade uitvoeren of aanvragen om extra gebruikers uit te nodigen.

Je kan natuurlijk wel gratis gebruikers blijven uitnodigen: lezers op plan-niveau, en projectmedewerkers (zowel bewerkers als lezers).


Volgende: herwerking weekkalender en kleine verbeteringen

Laatste update: 17 januari 2024