Wat zijn de grootste struikelblokken voor marketeers bij boekenuitgevers?

Peter Desmyttere
10 april 2017
⏱ 3 min.  leestijd

Ontdek wat de grootste struikelblokken zijn voor marketeers in boekenuitgeverijen en wat marketing workflow management voor hen kan doen.

Lang geleden - in mijn tijd als marketeer in de uitgeefsector - was het credo bij een boeklancering: “Geef het boek een prominente plaats in de boekhandel en zorg voor zo veel mogelijk persaandacht”. In deze gedigitaliseerde tijden, waarin de boekhandels steeds schaarser worden en de media steeds meer versnipperd, is dit verre van voldoende om een boek succesvol te lanceren. Daarboven komt dat de levensduur van een boek veel korter is geworden en er massaal meer boeken op de markt worden gegooid dan vroeger.

Uitdagende tijden voor boekmarketeers

Het zijn dus uitdagende tijden voor marketeers bij boekenuitgeverijen. Want wat niet veranderd is: de druk van management én auteurs die zo veel mogelijk boeken willen verkopen.

De marketingafdeling bij boekenuitgeverijen heeft de laatste 10 jaar dan ook een behoorlijke transformatie ondergaan. Zo zijn er gespecialiseerde functies toegevoegd, zoals event marketing en digitale marketing. Maar de marketingafdeling is niet zelden ook kunstmatig gegroeid door fusies of overnames, gedreven door de consolidatiegolf in de sector. Dat zorgt niet zelden voor verschillende visies, mede gedreven door de verschillende culturen binnen de uitgeversbedrijven.

Grootste struikelblokken bij boekenmarketing

Vanuit onze ervaring in het begeleiden van marketingafdelingen bij boekenuitgeverijen zien wij dat de grootste problemen waarmee marketeers momenteel worstelen de volgende zijn:

  • een gebrek aan overzicht doorheen de vele boekprojecten en marketingcampagnes per boek
  • een gebrek aan interne communicatie tussen de verschillende marketeers, zeker als ze op dezelfde boekenprojecten werken
  • een gebrek aan professionele rapportering naar management én auteurs, waarbij zeker die laatsten graag willen weten hoe en waar hun boek wordt gepromoot
  • een gebrek aan duidelijke en schaalbare processen om boeklanceringen aan te pakken

boekenuitgevers geen overzicht

Boekmarketeers kunnen zich beter organiseren

Onze ervaring leert dat boekmarketeers meestal zeer goed op de hoogte zijn van de technieken om een boek te lanceren of te promoten. Ze hebben klantvriendelijke websites, scoren hoog in Google, communiceren leuk en gevarieerd op sociale media, organiseren interessante en veelbezochte boekenevents, krijgen vaak persaandacht en weten hoe ze via (online) advertenties hun boek onder de aandacht van kopers moeten krijgen.

Maar … er wordt ontzettend veel tijd verloren aan interne organisatie of workflow. Marketing workflow management is dan ook eerder uitzondering dan regel in marketingafdelingen binnen de uitgeverij.

Met marketing workfow management bedoel ik het volgende:

  • een gedeeld project management waarbij iedereen weet welke boekenprojecten er binnen welke boekenfondsen lopen, en welke overkoepelende marketingprojecten door wie worden beheerd
  • een gedeeld takenbeheer vanuit één centraal digitaal systeem zodat elke marketeer weet waarmee de andere collega bezig is, maar ook zorgt voor een betere zelforganisatie
  • een gedeelde campagneplanning dat de verschillende fases van de boeklancering en -promotie in kaart brengt op één overzichtelijk scherm, waarbij snel en gemakkelijk aanpassingen in de planning kunnen gebeuren
  • een gedeelde notitie-bibliotheek per boek, zodat alle afspraken op vlak van de marketing rond één specifiek boek snel kunnen teruggevonden worden
  • een gedeelde budgettering, waarbij alle kosten voor de lancering of promotie van een boek op één centrale plaats worden bijgehouden door de diverse marketeers
  • een gedeeld resultatenoverzicht dat als dashboard voor management en auteurs wordt gebruikt

Bij de meeste boekenuitgeverijen gebeurt dit in een veelheid aan tools, met Excel aan kop. Sommige boekenuitgeverijen hebben de weg naar project management tools (zoals BaseCamp, Asana of Trello) al gevonden, maar worstelen heel vaak met een gebrek aan specifieke marketingfeatures binnen deze generieke systemen.

boekenuitgevers boeken

De beste oplossing is het gebruik van een specifieke, gespecialiseerde project management tool als Husky die alle elementaire en cruciale processen binnen de marketingafdeling bundelt in één centraal systeem. Het resultaat: meer overzicht, meer interne communicatie, betere rapportering en schaalbare processen. Vooral het laatste is belangrijk, want boekenlanceringen moeten en kunnen een marketingmachine zijn.

Marketing planning met Husky

Benieuwd wat Husky kan betekenen in jouw sector?

Lees hier verder over specifieke sectoren met Husky, of boek je online demo.