Hoe start je met nieuwe teamsoftware

Aan de hand van 7 inspirerende quotes

Michiel Destoop
19 november 2019
⏱ 3 min.  leestijd

Als je nieuwe samenwerkingssoftware gaat gebruiken met je team doe je dit best niet over één nacht ijs. Het hoeft niet altijd een wekenlang voortraject te zijn, maar hoe beter je jouw eerste stappen voorbereidt, hoe beter de slaagkansen voor een verhoogde productiviteit op teamniveau. Deze 7 inspirerende quotes gaan je daar zeker bij helpen.

“Goals are dreams with deadlines.”
― Diana Scharf

Waar wringt het schoentje? Wat wil je met jouw team aanpakken? Zijn onderstaande elementen de zaken die je wil afvinken?

  • Meer overzicht over de marketing- en communicatieplanning
  • Verbeterde communicatie met alle stakeholders over de marketingactiviteiten
  • Betere rapportage over prestaties en behaalde resultaten

Dan moet je beslist Husky van naderbij bekijken, want daar kan deze digitale marketingplanner bij helpen.

Eens de doelen bepaald zijn, moet je er ook werk van maken. Stel een plan van aanpak op, en durf daar ook deadlines op te plakken. Wat ga je vandaag doen? Waar wil je staan na 1 week en na 1 maand?

“One of the best ways to influence people is to make them feel important.”
― Roy T. Bennett

Betrek collega’s heel snel in je beslissingsproces en bij de set-up van je account. Luister naar hen en laat hen mee beslissen hoe alles aangepakt en ingericht moet worden. Zo krijg je hen ook gemakkelijk mee aan boord. Zij worden straks de broodnodige ambassadeurs om een vlotte introductie bij de overige collega’s te vereenvoudigen. 

“The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets the people to do the greatest things.”
― Ronald Reagan

Je hebt een trekker nodig in je team. Iemand die de doelen voor ogen houdt, en iedereen enthousiast maakt voor de resultaten die deze vernieuwingen kunnen opleveren.

Het hoeft zeker niet diegene te zijn die de tool het meest gaat gebruiken. Al mag het ook geen buitenstaander zijn.

“You never change your life until you step out of your comfort zone; change begins at the end of your comfort zone.”
― Roy T. Bennett

Het is niet omdat je het al jaren op een bepaalde manier doet, dat het daarom de beste manier is. Natuurlijk vertrek je al van wat je kent, bijvoorbeeld een Excel-rekenblad voor je planning en e-mail voor heen- en weercommunicatie. Maar sta open voor een nieuwe manier van werken waarbij je nieuwe concepten leert kennen zoals kanalen en momenten in plaats van rijen en cellen, of tags om gefilterde weergaves zichtbaar te maken.

“Dripping water hollows out stone, not through force but through persistence.”
― Ovidius

Stap voor stap. Niet te veel ineens. Begin bijvoorbeeld met een klein team om de structuur en de werkwijze vast te leggen en introduceer het daarna bij steeds meer collega’s.

Of start met een deel van de functionaliteiten. In ons geval start je best met het gebruiken van de communicatiekalender. Taken, urenregistratie, budget, resultaten en notities kunnen later nog volgen.

“Failure is a bend in the road, not the end of the road. Learn from failure and keep moving forward.”
― Roy T. Bennett

Durf je werkwijze en structuur in vraag te stellen. Het is niet omdat je in een setup-fase bepaalde beslissingen genomen hebt, dat die in steen gebeiteld staan. Het kan gerust zijn dat er nieuwe inzichten gekomen zijn om het uiteindelijk anders te gaan doen. Maar laat dit niet van het individu afhangen.

Doe ook beroep op expertise van anderen. Hoe pakken collega’s in het bedrijf zoiets aan met gelijkaardige veranderingstrajecten? Hoe pakken mensen het in jouw netwerk aan? En welk advies kan je krijgen van de leverancier van de software? 

“The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team.”
― Phil Jackson

Of anders gesteld: de ketting is slechts zo sterk als de zwakste schakel. Als je ‘one source of truth’ wil bekomen voor je marketingplanning moet iedereen zorgen voor de nodige input. Ontbreken er elementen of zijn ze niet langer actueel, dan smelt het vertrouwen in de gegevens weg.

Spreek daarom duidelijk af wat er van iedereen verwacht wordt, volg dit op en spreek er elkaar over aan.
 

Marketing planning met Husky

Wil je meer weten over Husky? 
Lees hier verder over Husky of boek je online demo.