Excel voor marketing

Overzicht en inzicht grootste struikelblokken bij marketeers

Peter Desmyttere
6 July 2023
⏱ 5 min.  leestijd

Samen met een marktonderzoeksbureau peilden we bij marketeers naar de grootste struikelblokken bij het gebruik van Excel in persoonlijke- en teamorganisatie. Uit het onderzoek blijkt dat marketeers vooral worstelen met een gebrek aan inzicht en overzicht. Marketeers missen vooral inzicht in de marketingprocessen en overzicht in het verloop van de specifieke projecten, taken en campagnes.

Marketeers geven in het onderzoek aan dat ze niet altijd precies weten waar hun collega’s mee bezig zijn en welke taken al afgewerkt zijn. Hierdoor hebben ze het moeilijk om een stand van zaken van de lopende projecten op te maken en gaat aan rapportering naar de directie of klant vaak een hels puzzelwerk vooraf.

Ze zijn soms zo druk bezig met een specifieke taak dat ze de strategie achter het project of zelfs het volledige marketingplan waarin de taak thuishoort uit het oog verliezen. 39% van de ondervraagden erkent dat continu ad hoc werken het moeilijk maakt om proactief te handelen en om de marketingacties te kaderen binnen een gestructureerd geheel.

Het onderzoeksbureau Devroe & Partners voerde het onderzoek in opdracht van Husky Marketing Planner uit bij 250 marketeers van middelgrote en grote ondernemingen (50 tot 500 werknemers) in Vlaanderen en Brussel, verspreid in diverse sectoren.

Een aantal opvallende conclusies uit het onderzoek:

  • 78% van de marketeers vindt dat de huidige manier van werken beter kan
  • 6 van de 10 grootste struikelblokken in marketingafdelingen hebben te maken met inzicht en overzicht
  • 39% zegt dat een gebrek aan inzicht in de marketingprocessen de grootste struikelblok is
  • 36% van de marketeers geeft aan dat ze niet of nauwelijks resultaten meten
  • 78% maakt enkel gebruik van Excel, Word en Powerpoint om de marketingorganisatie te beheren

4 op 5 niet tevreden over huidige manier van werken

Op de vraag “Hoe tevreden bent u over de huidige manier van functioneren van uw marketingafdeling?” antwoordden slechts 55 marketeers dat ze helemaal tevreden zijn. Dit betekent dat 78% van de marketeers er zich van bewust is - en ook toegeeft - dat zijn of haar manier van werken beter kan.

Inzicht en overzicht zijn de grootste pijnpunten

We peilden ook naar de grootste struikelblokken in hun werk als marketeer. Al snel werd duidelijk dat er bij de meeste ondervraagden een gebrek aan inzicht en overzicht heerst. Marketeers missen vooral inzicht in de marketingprocessen en overzicht in het verloop van de specifieke projecten, taken en campagnes.

Marketeers geven aan dat ze niet altijd precies weten waar hun collega’s mee bezig zijn en welke taken al afgewerkt zijn. Hierdoor hebben ze het moeilijk om een stand van zaken van de lopende projecten op te maken en gaat aan rapportering naar de directie of klant vaak een hels puzzelwerk vooraf.

Ze zijn soms zo druk bezig met een specifieke taak dat ze de strategie achter het project of zelfs het volledige marketingplan waarin de taak thuishoort uit het oog verliezen. 39% van de ondervraagden erkent dat continu ad hoc werken het moeilijk maakt om proactief te handelen en om de marketingacties te kaderen binnen een gestructureerd geheel.

struikelblokken voor marketeers
Grootste struikelblokken voor marketeers en marketing teams

Niet meten is niet weten

Cliché, maar daarom niet minder waar: meten is weten. Marketing wordt steeds belangrijker voor bedrijven, de druk op de budgetten wordt groter en het is daarom ook een must om precies te weten wat wel en niet werkt. Toch blijven KPI, ROI en CRO een raadsel voor heel wat marketeers, want ruim één derde (36%) van de ondervraagden duidt het meten van resultaten aan als een belangrijk werkpunt.

Het favoriete programma om marketing te beheren? Excel!

Uit ons onderzoek bleek ook dat slechts 18% gebruik maakt van een projectmanagement tool. De overige 205 marketeers beheren hun projecten het vaakst (58%) via Excel. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van een CRM-systeem, Access, Word, Powerpoint, papier en mondelinge communicatie.

Vooral het hoge gebruik van Excel is verrassend, omdat het een pur sang rekenprogramma is. Het is helemaal geen tool om projecten en taken te beheren, campagnes op te volgen of strategische notities in te bewaren. In een vorig artikel vertelden we al hoe dom Excel is en waarom marketeers beter verdienen.

Conclusie?

Zijn die marketeers dan allemaal slordig en ongestructureerd of zijn het misschien perfectionisten die nooit tevreden zijn over hun werk? Zeker niet. Wij denken dat hun ontevredenheid en gebrek aan overzicht eerder te maken heeft met de hulpmiddelen die ze gebruiken om projecten te beheren.

Wie in de dagelijkse werking zorgeloos wil kunnen uitzoomen op de bigger picture (oftewel: de marketingstrategie) en tussendoor ook nog eens wil weten welke taken de collega’s hebben afgewerkt, hoeveel budget er nog over is, welke campagnes gepland zijn of hoe het met de resultaten staat, heeft een aangepaste software nodig: een project management tool. Met zo’n tool kan je in één oogopslag de status van lopende projecten bekijken, aan takenbeheer doen, campagnes plannen, resultaten bijhouden in een dashboard, het budget beheren en alle files bewaren die met een project te maken hebben.

Tijdens het onderzoek somden we deze belangrijkste voordelen op en vroegen de marketeers of ze voor hen een meerwaarde zouden kunnen betekenen. De grootste troeven bleken: bewaren van alle marketingdata op één digitaal platform (77%), bepalen en meten van KPI’s per periode (77%), efficiëntere meetings (65%) en communicatie met collega’s (42%), een kalender die alle campagnes op één scherm weergeeft (76%) en betere rapportering aan het management (71%).

Hoewel marketeers de voordelen van een project management tool erkennen, is het voor hen niet altijd vanzelfsprekend om het ook in hun dagelijkse marketingwerking te implementeren. Velen vrezen dat de implementatie ervan tijdsintensief, complex en duur is.

Hoe kan een marketing kalender tool deze pijnpunten verzachten?

Met Husky willen we een marketing kalender tool bieden die veel van bovenstaande struikelblokken van marketeers en marketing teams wegneemt. Husky is een beter alternatief voor Excel dankzij de centrale manier van plannen. Elke marketeer uit het team kan in onze marketingkalender binnen een digitale applicatie zijn eigen acties plannen, acties of campagnes van collega's bekijken én het grote geheel qua planning van acties en campagnes bekijken.

Daarmee geeft Husky meteen een oplossing voor het gebrek aan inzicht in marketingprocessen om proactief te kunnen handelen, voor het gebrek aan inzicht in de stand van zaken en voor het gebrek aan overzicht in lopende projecten én overzicht wie waarmee bezig is. Husky centraliseert in één digitaal platform de volledige planning of kalender van alle acties en campagnes: geen enkele organisatie- of planningtool biedt een dergelijk inzicht in marketingprocessen en is een beter alternatief voor de versnippering in de vele Excel-bestanden. Dankzij de interne chatfunctie in Husky kunnen collega's ook commentaar en discussies lanceren over planningitems. Dit bespaart tientallen mails per dag.

Husky biedt tevens een oplossing voor het beheren van verschillende taken omdat in Husky elke marketingtaak direct kan toegewezen worden aan de juiste context in de marketingkalender of marketingplanning. De takenplanning en de marketingplanning zijn met elkaar verweven, wat het overzicht en het inzicht bevordert. Tot slot kunnen uit de marketingkalender diverse rapporten worden getrokken zodat de rapportering naar het management toe op een zeer snelle en professionele manier kan gebeuren. 

Marketingplanning niet meer beheren in Excel?

Zet een gratis proefperiode op of maak een afspraak voor een demo.