Zo gebruik je tags

Tags zijn als 'etiketjes' die je op items in je planning kleeft. Wanneer je een uitgebreide lijst projecten, communicatie of budget wil filteren, dan zijn tags een filteroptie. Misschien wil je bepaalde momenten in je communicatiekalender wel toewijzen aan specifieke doelgroepen (bv. mannen, vrouwen 50+, senioren, ...). Of wil je - zoals in het voorbeeld hieronder - in de grote lijst met events aanduiden of je aanwezig bent met een stand, of je er enkel gaat netwerken of er gewoonweg niet aan deelneemt.

Opgelet: de tag manager is enkel te beheren door de administrator van je account. Dat doen we om een wildgroei aan tags te vermijden. Ben je later toegevoegd aan een plan: vraag je administrator om tags en taggroepen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Je vindt hem/haar rechtsboven je scherm bij 'Leden van account'. 

Laatste update: 28 februari 2019