Deadline van een taak

Bij het toevoegen van een taak krijg je de mogelijkheid om een deadline in te geven bij 'Uiterlijk'. Een deadline is nooit verplicht.

datumkiezerJe krijgt eerst de mogelijkheid om te kiezen of je wil tellen volgens een aantal dagen, of indien je een specifieke weekdag wil selecteren.
Combinaties zijn niet mogelijk, bijvoorbeeld 20 dagen voordien én het moet een woensdag zijn.

Kies je 0 dagen (voor of na maakt niets uit), dan is het op de dag zelf.

Het aantal dagen, of de weekdag combineer je met de keuze om te tellen voor of na een bepaalde dag. Deze zijn de opties:

 • focusdatum
  Bij de preview van de takenlijst staat rechtsboven altijd een focusdatum. Bij een moment en een project is dat gelijk aan de startdatum, in een andere context is dat de dag waarop je de template gebruikt (vandaag dus).
  Als je wil kan je bij het toevoegen van een takenlijst dus alles laten afhangen van de eerste dag van de maand, of de derde dinsdag van de maand. Dan stel je die datum in als focusdatum en alle deadlines van taken verschuiven.
   
 • creatiedatum / vandaag
  Hier kijken we naar de dag waarop je de takenlijst gebruikt. Ook al staat de focusdatum anders ingesteld. We kijken naar X aantal dagen ten opzichte van "vandaag". In tegenstelling tot een retroplanning waarbij je alles plant in functie van een bepaalde datum in de toekomst, kijk je hier wat er allemaal moet gebeuren na vandaag.
  Vandaag krijg je bijvoorbeeld een aanvraag om een sponsordossier te evalueren. Welke stappen onderneem je tegen wanneer?
   
 • startdatum*
  Je moment of project start op een bepaalde dag. Gebruik die dag om je deadlines van je taken te bepalen.
  Opgelet: na het toevoegen van de takenlijst is de datum niet meer afhankelijk van de startdatum. Wordt het moment of het project verplaatst, dan moet je alle taken ook manueel verplaatsen.
   
 • einddatum*
  Je moment of project eindigt op een bepaalde dag. Bijvoorbeeld de maandag voor het einde van een advertentiecampagne moet je evalueren of het de moeite loont om de campagne te verlengen.

* De start- en einddatum zijn enkel van toepassing bij momenten en projecten. Wil je die takenlijst ergens anders toepassen, dan moet je de deadline van die taak manueel aanduiden.

Bij de preview van de takenlijst zal je steeds zien op welke dag de deadline van de taak valt. Is dat in het weekend of op een feestdag, dan kan je dit manueel aanpassen. Klik je op de datum van die taak dan zie je ook de logica die gebruikt wordt om de datum te bepalen. Pas je die manueel aan, dan heb je nog altijd de mogelijkheid om de deadline te resetten volgens de template-logica. 

Deadlines en samenwerking

Alle taken worden meteen aangemaakt, zodat je sommige taken ruim op voorhand kan afwerken en niet hoeft te wachten tot de deadline …

Het is belangrijk dat iedereen binnen het marketingteam de deadlines respecteert. Want als je moet wachten op het voltooien van een taak van iemand anders, dan verliest iedereen tijd en komt de volledige planning in het gedrang. Als planner en insteller van de template houd je hier ook best rekening mee. Heb je de luxe van extra tijd, voorzie dan wat buffertijd voor sommige collega's. Je weet wel wie…

Bij de verdere ontwikkeling van Husky behoort het tot de mogelijkheden dat we dergelijke workflows en afhankelijkheden inbouwen. Contacteer Support als je hiervoor vragende partij bent.

Tijdstip van een deadline

Bij het instellen van de deadline is het niet mogelijk om een tijdstip in te stellen. Dit kan je natuurlijk wel toevoegen aan de naam van de taak, of aanvullen bij de omschrijving.

Voor Husky is het OK als je de taak op de dag van de deadline uitvoert, dus voor middernacht. Heb je die deadline gemist, dan staat de datum van de deadline in het rood.

Laatste update: 1 maart 2019