Context van een takenlijst

Doorheen Husky wordt wel vaker gesproken over de context. Dat is de relatie van iets tot iets anders: wat is de link tussen twee onderdelen, in welk mapje zit het, aan welke tak hangt dat blaadje in de boomstructuur? Als een taak aan een project hangt, dan noemen we dit project de context van die taak. Momenten kunnen bovendien aan meerdere kanalen hangen: ze kennen een extra context, handig voor multichannel-communicatie.

Bij een takenlijst kan je bepalen in welke context die gebruikt mag worden: projecten, kanalen, momenten, kosten, KPI's en notities. Je kan zo instellen dat een takenlijst altijd op het niveau van een project gebruikt moet worden. Wie een takenlijst wil gebruiken zal zo geen ongewenste takenlijst kiezen.

De context van een takenlijst situeert zich ook op het niveau van een plan. Stel dat jouw bedrijf voor iedere business unit een apart plan hanteert, dan kunnen sommige takenlijsten slechts van toepassing zijn voor één of enkele plannen.

Het bepalen van de context zal je vooral nodig hebben als je veel takenlijsten hanteert. 

Laatste update: 1 maart 2019