Takenlijst aanmaken

Om een template aan te maken, klik je in de linkerkolom op Templates. Zo krijg je een overzicht van alle Takenlijsten die aangemaakt werden in je volledige account.

Je kan de takenlijsten volgens eigen inzicht groeperen. Alles dat te maken heeft met Content marketing kan je bijvoorbeeld samenzetten. Alles in verband met Events in een andere groep. Als je later je takenlijsten gebruikt, zal je door het groeperen ook snel de gewenste takenlijst terugvinden.

Stop je ze niet in een groep, dan belanden ze in de tijdelijke groep 'Zonder groep'.

Takenlijsten en groepen worden altijd alfabetisch gesorteerd. Wil je daar een eigen volgorde aan geven, dan kan je de naam laten voorafgaan door een cijfer. 

Nieuwe takenlijst aanmaken

Rechtsboven bij de paarse knop vind je de mogelijkheid om een nieuwe takenlijst aan te maken. Bestaat er al een groep, dan kan je ook meteen in die groep een takenlijst toevoegen als je klikt op het plusje naast de naam van de groep.

Daarna krijg je een pop-up om de naam van je takenlijst te bepalen. Kies voor een duidelijke naam, want op basis hiervan zullen je collega's deze of gene takenlijst kiezen en toepassen.

Je kan ook de groep kiezen en de context aanduiden.

Taken toevoegen aan een takenlijst

Klik je door op een takenlijst, dan begint het leuke werk: taken toevoegen.

Je geeft de taken titels, bepaalt de volgorde van die taken in de takenlijst, definieert eventueel een deadline en duidt een verantwoordelijke aan.

Klik je op de titel van de taak, dan schuift de zijbalk open, waar je ook een omschrijving aan een taak kan toevoegen, net als een hogere of lagere prioriteit.

Takenlijst dupliceren

Heb je een takenlijst die slechts beperkt afwijkt van een andere takenlijst, dan kan je die dupliceren. Dat kan zowel vanuit het overzicht met Takenlijsten, als op de pagina van de Takenlijst. Klik rechtsboven op de drie puntjes en kies om de takenlijst te dupliceren.

Daarna bestaan de twee takenlijsten afzonderlijk van elkaar, zodat je bij het verwijderen of hernoemen van een taak in de ene takenlijst geen wijzigingen aanbrengt in de andere takenlijst.

Takenlijst verwijderen

Gebruik je de takenlijst niet (meer)? Dan kan je die zonder probleem verwijderen door op het prullenbakje te klikken. Taken die er ooit mee aangemaakt zijn, verdwijnen niet uit de plannen. Let wel op: als je een takenlijst verwijdert, is ze onherroepelijk verdwenen en moet je ze — bij vergissing — opnieuw aanmaken.

Takenlijsten importeren

Heb je al heel wat takenlijsten klaarzitten in Excel (of een andere tool) die je wil gebruiken als templates? Neem contact op met Support.
Wellicht kunnen zij helpen om die templates sneller bruikbaar te maken voor iedereen in je account.

Laatste update: 1 maart 2019