Timetracking (Clockify)

Clockify is een online tool om tijd te registreren. Het heeft meerdere apps (computer en smartphone) en het werkt in de browser. Er is ook een integratie met Husky zodra je de browser-extensie installeert (Chrome en Firefox). Waar je een taak ziet, is er een start/stop-knop voor Clockify beschikbaar.

Zodra je erop klikt, wordt de naam van de taak automatisch ingevuld en kan je projecten, tags en klanten kiezen, die in Clockify ingesteld hebt. Je kan ook aangeven of het factureerbaar is of niet en in Clockify kan je ook timesheets, uurtarieven etcetera bepalen.

De integratie is gratis, net zoals Clockify. Een klein deel extra features is beschikbaar voor $10/maand voor een onbeperkt aantal users.

Meer info 

Laatste update: 1 maart 2019