Nieuwe gebruikers uitnodigen

Je voegt nieuwe gebruikers aan een account, plan of project toe door hen uit te nodigen per e-mail.

  • Zijn ze nog niet gekend door Husky, dan moeten ze eerst hun gebruikersaccount activeren door op een link in een e-mail te klikken en hun gebruikersprofiel aan te vullen.
  • Zijn ze wel gekend, dan krijgen ze een melding dat ze toegevoegd zijn aan een account/plan/project.

In de lijst met notificaties, zal je het moment zien wanneer nieuwe gebruikers hun uitnodigiging om samen te werken aanvaard hebben.

Let op: enkel Administrators en Beheerders kunnen nieuwe gebruikers toevoegen. Als je huidige abonnement niet toelaat om meer account- of planleden met bewerkrechten toe te voegen, dan word je aangespoord om je abonnement te upgraden. 

Hangende gebruikers

Zolang gebruikers hun account niet geactiveerd hebben, zal je hen zien staan als hangende gebruikers. Je kan altijd de activatielink opnieuw versturen.

Deze hangende gebruikers tellen ook mee als gebruikers in je abonnement.

Laatste update: 1 maart 2019