Planning gebruiken

De planning toont je een tijdslijn van alle geplande momenten.

Week, 4 weken en jaar

Er zijn drie weergaves van de planning:

  • In het weekoverzicht staat iedere kolom voor een dag. Er wordt maar één week getoond.
  • In het overzicht van 4 weken staat iedere kolom voor een dag. Weekends (zaterdag en zondag) worden grafisch benadrukt.
  • In het jaaroverzicht staat iedere kolom voor een week. Wanneer je over het weeknummer gaat met je muis, zie je ook over welke dagen het gaat.

Aanduiding voor 'vandaag'

De groene gestreepte verticale lijn duidt vandaag aan, zodat je meteen ziet welke campagnes recent beëindigd zijn, welke campagnes momenteel actief zijn en welke gepland staan voor de nabije toekomst.

Filteren

Filter je kanalen en momenten op Deelnemers, Projectgroepen, Statussen en/of Tags.

Filters bij Deelnemers en tags volgen het watervalsysteem.
Een projectverantwoordelijke is ook verantwoordelijk voor zijn kanalen en momenten.
Een kanaalverantwoordelijke is ook verantwoordelijk voor de momenten op het kanaal.
Een deelnemer op een kanaal is ook deelnemer aan de momenten van het kanaal.

Hetzelfde is waar voor de tags

  1. Heeft het project de gewenste tag, dan worden alle kanalen en momenten binnen dat project weergegeven
  2. Heeft het kanaal de gewenste tag, dan worden alle momenten binnen dat kanaal weergegeven
  3. Heeft het moment de gewenste tag, dan wordt enkel dat moment op het kanaal weergegeven

Let op: enkel projecten met kanalen worden vertoond op de Planning. Je kan bij de weergave-opties ook aangeven dat je kanalen zonder momenten in die periode niet wil tonen.

Meer info over een kanaal of moment

Wanneer je op een kanaal of moment klikt, dan verschijnt de zijbalk. Bij een kanaal zal je zien wie verantwoordelijk is, wat de volgende datum is, wat de som is van alle verwachte kosten voor de campagnedatum, de deelnemers, de tags en een logboek. Je kan een omschrijving toevoegen om meer duiding te geven bij een kanaal. En natuurlijk kan je ook taken toevoegen, discussies starten en bestanden opladen. 

Klik je meteen op het icoontje dat aanduidt dat er taken, discussies of bestanden zijn, dan ga je meteen naar het juiste paneel in de zijbalk. Time-saver!

Bij momenten vind je gelijkaardige mogelijkheden. Hier kan je ook een herinnering instellen en een budget toekennen.

Kanalen herschikken

Binnen in een project kan je kanalen handmatig schikken. Klik en versleep ze om de volgorde te wijzigen.

Projecten verbergen

De projecten volgen de alfabetische of chronologische volgorde van de projecstructuur. Je kan wel een project dichtklappen. Husky onthoudt dat je dit dit aanpaste.

Laatste update: 25 februari 2020