Limieten voor plannen en projectgroepen instellen

Hoeveel bedraagt jouw marketingbudget? Dat is de planlimiet, bijvoorbeeld € 50.000. De som van al je marketingprojecten zou niet meer dan dit bedrag mogen bedragen.
In de budgetgrafiek wordt dit aangegeven met een rode stippellijn.

Je kan ook een limiet instellen per projectgroep. Je bepaalt bijvoorbeeld dat alle events samen 40% of € 20.000 van je volledig plan mogen bedragen. Voor ieder event heb je een apart projectbudget.
Een grijze lijn duidt de som van alle projectgroepenlimieten aan.

Planlimiet instellen

Klik bij Budget op het potloodje naast het bedrag. Stel per boekjaar je planlimiet in.

Projectgroeplimiet instellen

In Budget klik je het op het potloodje naast de naam van de projectgroep. Stel per boekjaar je planlimiet in.

Laatste update: 1 maart 2019