Filteropties budget

Net zoals je de projectenlijst en de communicatiekalender kan filteren, is het mogelijk om het marketingbudget te filteren.

Beschikbare opties — combinaties zijn mogelijk:

  • filteren op projectgroep(en)
  • filteren op projectverantwoordelijke(n)
  • filteren op kostverantwoordelijke(n)
  • filteren op tag(s)

Filteren op projectgroepen en projectverantwoordelijken zijn eenvoudig, maar waarom kan je filteren op kostverantwoordelijke? Stel dat je een social media manager hebt. In ieder project is er een kost voor social media. Dan kan hij alle projecten in verband met zijn social media kosten filteren en daar het totaal van zien.

Bij het filteren op tags, hanteren we het waterval-systeem. We kijken eerst of een project een bepaalde tag heeft.
Zo ja, dan worden alle kosten in dat project meegeteld.
Indien niet, dan zoeken we of er specifieke kosten zijn met die tag en worden enkel die kosten opgeteld.
Heeft een kost dezelfde tag als het project dan is die natuurlijk ook meegeteld, net als alle andere kosten binnen dat project.

Aanpassing weergave

Onderin de filteropties vind je ook mogelijkheden om de weergave te wijzigen:

  • Ontvouw alle projectgroepen. Standaard staan de projectgroepen dichtgeklapt. Dat helpt het sneller inladen en laat je toe om beter te vergelijken. Je kan een projectgroep één voor één uitklappen of ze allemaal ineens ontvouwen. 
  • Verberg projecten zonder budget. 
  • Toon sommen en voortgangsbalken/verschillen. Je kiest of je liever groene balkjes ziet, of liever de harde cijfers. De groene balkjes tonen je het percentage tussen het totaal en het budget. Is dat meer dan 100%, dan wordt dat balkje rood. Ook bij de cijfers gebruiken we die cijfercode. Ben je boven het budget, dan zal het negatief cijfer rood kleuren.
Laatste update: 1 maart 2019